Vilkår og betingelser

1. Betingelser

Ved å gå inn dette nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse nettsted vilkårene for bruk, alle gjeldende lover og forskrifter, og er enig i at du er ansvarlig for overholdelse av lokale lover. Hvis du ikke er enig med noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkerett.

2. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på Binrobot-lady.com nettsted leveres "som den er". Binrobot-lady.com gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og negerer alle andre garantier, inkludert uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Ytterligere, Binrobot-lady.com ikke garanterer eller gjør noen uttalelser vedrørende nøyaktigheten, sannsynlig resultat, eller påliteligheten til bruk av materialet på sin Internett-side eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på noen nettsteder knyttet til dette nettstedet.

3. Begrensninger

Ikke i noe tilfelle skal Binrobot-lady.com eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd,) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Binrobot-lady.com Internett-området, selv hvis Binrobot-lady.com eller en Binrobot-lady.com autorisert representant har fått beskjed muntlig eller skriftlig om muligheten for slike skader. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på stilltiende garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan disse begrensningene ikke gjelder for deg.

4. Revisjoner og Errata

Materialene som vises på Binrobot-lady.com nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Binrobot-lady.com garanterer ikke at noen av materialene på sin nettside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Binrobot-lady.com kan gjøre endringer i innholdet på sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Binrobot-lady.com imidlertid ikke gjøre noen forpliktelse til å oppdatere materialet.

5. lenker

Binrobot-lady.com har ikke gjennomgått alle områder knyttet til Internett siden og er ikke ansvarlig for innholdet på en slik linket hjemmeside. Inkludering av noen kobling innebærer ikke godkjenning av Binrobot-lady.com av nettstedet. Bruk av en slik linket nettsted er på brukerens egen risiko.

6. Betingelser for bruk av Modifikasjoner

Binrobot-lady.com kan revidere disse bruksvilkårene for sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene for bruk.

7. lokale lover

Binrobot-lady.com er ikke beregnet for bruk av enhver person i ethvert land hvor slik bruk ville være i strid med lokale lover eller forskrifter. Det er ansvaret til besøkende til Binrobot-lady.com å fastslå vilkårene for og overholde alle lokale lover eller forskrifter som de eller handlene de påtar er underlagt.

8. Megler vilkår og betingelser

Når du registrerer deg med Binrobot-lady.com du godtar vilkårene og betingelsene for hver megler som du blir med. Det er ditt eget ansvar å lese og forstå deres vilkår og betingelser. Vi gir bare fri handel programvare. Innskudd som brukes for handel holdes med megleren og deres vilkår og betingelser gjelder for deg.

9. Personvernserklæring

Ditt personvern er veldig viktig for oss. Derfor har vi utviklet denne Polisen i for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommunisere og formidle og gjøre bruk av personlige opplysninger. Følgende skisserer våre retningslinjer.

• Før eller på tidspunktet for innsamling av personlig informasjon, vil vi identifisere de formål som informasjonen samles inn.
• Vi vil samle og bruk av personlige opplysninger utelukkende med det formål å oppfylle disse formålene spesifisert av oss og for andre kompatible formål, med mindre vi innhente samtykke fra den enkelte berørte eller som kreves av loven.
• Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av disse formålene.
• Vi vil samle inn personlig informasjon av lovlige og rettferdige midler og eventuelt, med kunnskap eller samtykke fra den enkelte.
• Personlige data bør være relevant for de formål som det er å bli brukt, og, i den grad det er nødvendig for disse formål bør være nøyaktig, fullstendig og up-to-date.
• Vi vil beskytte personlige opplysninger ved rimelig sikkerhet beskytter mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon.
• Vi vil gjøre lett tilgjengelig for kundene informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til forvaltningen av personlig informasjon.

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten av personlige opplysninger er beskyttet og vedlikeholdt.

Abonner på nyhetsbrev
Hjelp til å sette opp roboten Abi
anbefale
1. TradeAllCrypto
investous
2. Ukapitaler
investous
3. rask handel
investous